Remedia Compendium čtvrté vydání z r. 2009

je rozebráno

5. vydání této publikace pod názvem

Compendium - Léčiva používaná v podmínkách ČR

právě vyšlo


ONLINE OBJEDNÁVKA DALŠÍ INFORMACE

Informace o publikaci

Páté aktualizované vydání publikace Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR (dříve Remedia Compendium) čítá 1200 stran. Na jeho zpracování se podílel 47členný autorský kolektiv. Na tradici předchozích publikací navazuje nakladatelství Panax členěním knihy do 16 kapitol obsahujících popisy téměř všech léčiv registrovaných v ČR i původním formátem s pevnou vazbou.

Compendium Součástí jednotlivých kapitol jsou i obecné úvody obsahující charakteristiku dané skupiny léčiv a informace o farmakoterapeutických postupech. Každá kapitola je zaměřena na farmakoterapii určitého okruhu nemocí (gastrointestinální ústrojí, kardiovaskulární systém, respirační systém, CNS, infekční a parazitární onemocnění, endokrinní systém, gynekologie a porodnictví, močové cesty, nádorová onemocnění, choroby krve a krvetvorného systému, pohybové ústrojí, oftalmologie, ORL, dermatovenerologie, imunitní systém, anesteziologie, intoxikace). Členění jednotlivých kapitol do značné míry odpovídá ATC klasifikaci. V závěru publikace je umístěn rejstřík léčivých látek i firemních názvů přípravků.

Informace o každé léčivé látce jsou zpracovány jednotným způsobem. Jednotlivé léčivé látky jsou charakterizovány mezinárodním nechráněným názvem (INN) a ATC kódem. Informace o nich jsou setříděny do rubrik: charakteristika, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, lékové interakce, dávkování, případně též upozornění a poznámka. Součástí článku o léčivé látce je přehled přípravků obsahujících danou léčivou látku, které byly k datu uzávěrky registrovány v ČR.

Formát: 240x168 mm
Rozsah: 1200 stran
Zpracování: zušlechtěná vazba s červeným potahem
Rok vydání: 2018
Naše cena: 1980,- Kč
Nakladatelství: Panax Co, s.r.o.
ISBN: 978-80-902806-7-0

Členění Compendia umožňuje svému uživateli nalézt na jednom místě různé varianty farmakoterapie určité nemoci a vytvořit si přehled o léčivých látkách, jichž lze k terapii použít. Zároveň usnadňuje vzájemné porovnání jednotlivých léčivých látek a poskytuje přehled přípravků obsahujících danou léčivou látku.

Připravované páté knižní vydání navazuje svou koncepcí i obsahem na předchozí čtyři vydání. Od předchozích verzí se odlišuje podrobnějším zpracováním jednotlivých rubrik o léčivých látkách, zařazením nově registrovaných léčivých látek včetně těch, jejichž registrace je schvalována centralizovanou procedurou v rámci Evropské unie.

Nakladatelství a vydavatelství Panax