Remedia Compendium čtvrté vydání z r. 2009

vydání této publikace je rozebráno

Compendium 5.vydání

připravuje se


ONLINE OBJEDNÁVKA DALŠÍ INFORMACE

Kolektiv autorů

MUDr. Martin Anders, Ph.D.
Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
MUDr. Dana Ďuricová
MUDr. Karel Filip, CSc.
MUDr. Jan Haber, CSc.
Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
MUDr. Martin Holcát
Prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.
Prof. MUDr. RNDr. Jindřich Jíra, DrSc.
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.
MUDr. Josef Kraus, CSc.
Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
MUDr. Jan Lejčko
Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
MUDr. Jolana Marková
Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
MUDr. Petr Popov
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
PharmDr. Josef Suchopár
Prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.
Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.
MUDr. Václav Urbánek, CSc.
Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.